Fan Detective Conan Vietnamese . Hình ảnh chủ đề của kelvinjay. Được tạo bởi Blogger.

NEW

Manga

Anime

Movie

Remastered

Special

A-MV

[Vietsub] Ending Movie 24: Viên đạn đỏ tươi
[Vietsub] Tập 974: Mục tiêu là bộ giao thông của sở sát Tokyo (Tứ)


[Vietsub] Tập 973: Mục tiêu là bộ giao thông của sở sát Tokyo (Tam)


[Bản dịch T.Việt] File 1050: Đệ tử và thầy phù thủy...[Vietsub] Tập 972: Mục tiêu là bộ giao thông của sở sát Tokyo (Nhị) [Fix lỗi thiếu sub]


[Bản dịch T.Việt] File 1049: Không thể nào tin được...


[Vietsub] Tập 971: Mục tiêu là bộ giao thông của sở sát Tokyo (Nhất)


[Bản dịch T.Việt] File 1048: Tại sao em lại khóc...

[Bản dịch T.Việt] File 1047: Đã mang theo mất rồi...
[Vietsub] Tập 970: Chuyến đi bí ẩn của cô gái Kaga (Phần cuối) [Update 1080p]